Pulau Ambon

Harga Sewa Mobil : Rp. 1.300.000 /12 Jam (Sopir & BBM)